DAY 5: random furniture xDDDDDD

lool Jerlie and HK unfinished :/
ang hirap eeeĀ kinapos na ko sa MP tska ang aartistahin kasi (LOOOOL :3 libreee ;D )
tapusin ko someday with color kung keri ;D

DAY 5: random furniture xDDDDDD

lool Jerlie and HK unfinished :/
ang hirap eeeĀ kinapos na ko sa MP tska ang aartistahin kasi (LOOOOL :3 libreee ;D )
tapusin ko someday with color kung keri ;D